2 სართული 3 სართული 4 სართული 5 სართული 6  სართული 7  სართული 10  სართული 8  სართული 9  სართული 11  სართული 12  სართული
2 სართული
3 სართული
4 სართული
5 სართული
6 სართული
7 სართული
8 სართული
9 სართული
10 სართული
11 სართული
12 სართული
აირჩიე სართული
ბინა #1 ბინა #7 ბინა #2 ბინა #4 ბინა #3 ბინა #6 ბინა #5

© Geobuilding + L.T.D.  2022. all rights reserved
გაყიდვების ოფისი - საქართველო:
ტელ. ნომერი:
+995 575 77 97 97
ქ. ბათუმი, ვ. გორგასალის ქ. # 96ა
გაყიდვების ოფისი - ისრაელი:
TERRA
- Development & Managment
ტელ. ნომერი:
+9720504215868