გაყიდვების ოფისი - საქართველო:
ქ. ბათუმი, ვ. გორგასალის ქ. # 96
მშენებლობის მისამართი:
ქ. ბათუმი, ვ. გორგასალის ქ. # 82
ელ-ფოსტა: GBGorgasali@gmail.com
ტელ. ნომერი: +995 575 77 97 97
                                   +995 595 57 25 25

გაყიდვების ოფისი - ისრაელი:
TERRA
- Development & Managment
By Isaac Benjamini
ტელ. ნომერი:
+9720504215868

GeoBuilding Plus - კ ო ნ ტ ა ქ ტ ი

© Geobuilding + L.T.D.  2022. all rights reserved
გაყიდვების ოფისი - საქართველო:
ტელ. ნომერი:
+995 575 77 97 97
ქ. ბათუმი, ვ. გორგასალის ქ. # 96ა
გაყიდვების ოფისი - ისრაელი:
TERRA
- Development & Managment
ტელ. ნომერი:
+9720504215868