დ ე მ ო ნ ტ ა ჟ ი
5 აგვისტო
ფუნდამენტის არმირება
4 სექტემბერი
ფუნდამენტის დასრულება
10 სექტემბერი
სარდაფის იზოლაცია, კოლონების ამოყვანა
28 სექტემბერი
პირველი სართული იატაკის არმირება
10 ოქტომბერი

© Geobuilding + L.T.D.  2022. all rights reserved
გაყიდვების ოფისი - საქართველო:
ტელ. ნომერი:
+995 575 77 97 97
ქ. ბათუმი, ვ. გორგასალის ქ. # 96ა
გაყიდვების ოფისი - ისრაელი:
TERRA
- Development & Managment
ტელ. ნომერი:
+9720504215868